Dịch Vụ

Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Mới Nhất Năm 2021

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Bước 3: Xin giấy phép đủ điều kiện đối với các ngành nghề có yêu cầu điều kiện;

Hướng Dẫn Thành Lập Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Định nghĩa "Hộ kinh doanh cá thể"? Căn cứ Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: "Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ." Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.