TIN TỨC PHÁP LUẬT Giá Xăng Giảm Từ 0h Ngày 1/4/2022

01-04-2022


Vừa qua Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã ban hành Công văn 1674/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn có hiệu lực từ ngày 01/4 đến 31/12/2022.

Theo đó:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 27.309 đồng/lít, giảm 1.021 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành (nếu thuế môi trường không giảm 1.900 đồng/lít thì giá sẽ tăng là 1.069 đồng/lít và giá bán sẽ là 29.399 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 28.153 đồng/lít, giảm 1.039 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành (nếu thuế môi trường không giảm 2.000 đồng/lít thì giá sẽ tăng là 1.161 đồng/lít và giá bán sẽ là 30.353 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 25.080 đồng/lít, tăng 1.447 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành (nếu thuế môi trường không giảm 1.000 đồng/lít thì giá sẽ tăng là 2.547 đồng/lít và giá bán sẽ là 26.180 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 23.764 đồng/lít, tăng 1.519 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành (nếu không thực hiện chi Quỹ BOG 500 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.019 đồng/lít và giá bán sẽ là 24.264 đồng/lít, nếu thuế môi trường không giảm 700 đồng/lít thì giá sẽ tăng là 2.789 đồng/lít và giá bán sẽ là 24.534 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 20.929 đồng/kg, tăng 506 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành (nếu thuế môi trường không giảm 1.000 đồng/lít thì giá sẽ tăng là 1.606 đồng/lít và giá bán sẽ là 22.029 đồng/lít).