Hãy để đội ngũ của Minh Long Legal hỗ trợ bạn!

Cập Nhật Căn Cước Công Dân Trên Giấy Phép Kinh Doanh

Tác giả: Luật gia Nguyễn Thị Minh Liên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hay còn gọi là Giấy phép kinh doanh, là một trong những giấy tờ pháp lý quan trọng đối với doanh nghiệp, và là cơ sở pháp lý để doanh nghiệp được phép hoạt động, kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật cho phép.

Cập Nhật Căn Cước Công Dân Trên Giấy Phép Kinh Doanh

Quy định về thay đổi căn cước công dân trên Giấy phép kinh doanh

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp 2020, Giấy phép kinh doanh bao gồm các nội dung sau đây:

1.Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

2.Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

3.Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

4.ốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Căn cứ quy định trên, thông tin về chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu và thành viên công ty được thể hiện trên Giấy phép kinh doanh. Do đó, khi thay đổi từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân, hoặc có thay đổi thông tin trên thẻ căn cước công dân, thì sẽ dẫn đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Vậy hồ sơ, thủ tục để thay đổi thông tin căn cước công dân trên giấy phép kinh doanh này gồm những gì?

* Hồ sơ cập nhật thông tin căn cước công dân trên Giấy phép kinh doanh gồm các giấy tờ sau:

– Bản sao y căn cước công dân mới của người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu và thành viên công ty;

– Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Mẫu phụ lục hai năm, ban hành kèm theo Thông tư 21 năm 2021 của bộ kế hoạch đầu tư).

* Thủ tục này được thực hiện trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

* Thời hạn trả kết quả hồ sơ: 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Một số lưu ý khi thay đổi căn cước công dân trên Giấy phép kinh doanh:

Thứ nhất, đối với các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp như: căn cước công dân của giám đốc, và thông tin Giấy phép kinh doanh mới, doanh nghiệp cũng cần thông báo đến các ngân hàng để cập nhật lại những thông tin này.

Thứ hai, hệ thống đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Hiện nay đã liên thông với hệ thống quản lý thuế. Do đó, doanh nghiệp sẽ không cần phải nộp hồ sơ thay đổi thông tin căn cước công dân của giám đốc đến cơ quan thuế.

Thứ ba, đối với các giấy tờ pháp lý khác, hoặc các giấy phép khác có thể hiện thông tin của giám đốc, thì doanh nghiệp cũng cần cập nhật lại thông tin này, chẳng hạn như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thứ tư, đối với công ty cổ phần, nếu cổ đông thay đổi từ Chứng minh nhân dân sang căn cước công dân, thì doanh nghiệp không cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, bởi vì Giấy phép kinh doanh không thể hiện thông tin Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của cổ đông. Trường hợp này Cổ đông chỉ cần thông báo cho công ty để cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông.


Trên đây là thông tin hướng dẫn thủ tục Cập Nhật Căn Cước Công Dân Trên Giấy Phép Kinh Doanh. Quý khách có nhu cầu thay đổi thông tin căn cước công dân trên Giấy phép kinh doanh, vui lòng liên hệ ngay với Minh Long Legal ☎ 03 7777 3369 hoặc ✉ minhlonglegal@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất!

Gọi điện thoại
03.7777.3369
Chat Zalo