Hãy để đội ngũ của Minh Long Legal hỗ trợ bạn!

Chấm Dứt Hợp Đồng Khi Đang Nghỉ Thai Sản Có Được Không?

Tác giả: Luật gia Nguyễn Thị Minh Liên

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi đang nghỉ thai sản có được không? Nếu được thì có ảnh hưởng đến chế độ thai sản không?

Về nội dung này, MINH LONG LEGAL tư vấn như sau:

Theo Bộ luật lao động 2019, Khoản 1 Điều 35 có đề cập đến quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, như sau:

“Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Căn cứ quy định trên, lao động nữ đang nghỉ thai sản được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chỉ cần báo cho người sử dụng lao động biết trước thời hạn nêu trên.

Về chế độ thai sản, Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy, trong trường hợp  lao động nữ nghỉ việc trong thời gian nghỉ thai sản nếu đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản.

Theo khoản 4 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định lao động nữ đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 mà chấm dứt hợp đồng lao động trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.


Trên đây là nội dung tư vấn của Minh Long Legal về Chấm Dứt Hợp Đồng Khi Đang Nghỉ Thai Sản Có Được Không?” cùng những thông tin liên quan. Quý khách có nhu cầu về dịch vụ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Minh Long Legal 03 7777 3369 hoặc minhlonglegal@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất!

Gọi điện thoại
03.7777.3369
Chat Zalo