Hãy để đội ngũ Luật sư & Chuyên viên pháp lý uy tín, chuyên nghiệp của Minh Long Legal hỗ trợ bạn!

Chế Độ Thai Sản Khi Sinh Con Năm 2023

Tác giả: Luật gia Nguyễn Thị Minh Liên

Lao động nữ khi sinh con được nghỉ hưởng chế độ thai sản bao nhiêu ngày, mức hưởng là bao nhiêu? Mức trợ cấp một lần được tính như thế nào?

Chế Độ Thai Sản Của Lao Động Nữ

1. Về thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Liên quan đến vấn đề này, Khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

Theo đó, lao động nữ khi sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau sinh con là 6 tháng.

Nếu lao động nữ sinh đôi trở lên, thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước sinh tối đa không quá 2 tháng.

2. Về mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng thai sản như sau:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Như vậy, lao động nữ hưởng chế độ thai sản thì mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

3. Về trợ cấp một lần khi sinh con

Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp một lần khi sinh con như sau:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Căn cứ quy định trên, lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng.

Mức nhận trợ cấp một lần cho lao động nữ sinh con là 1,49 triệu đồng x 2 = 2,98 triệu đồng.


Trên đây là nội dung tư vấn của Minh Long Legal về “Lao Động Nữ Khi Sinh Con Được Hưởng Chế Độ Thai Sản Như Thế Nào?” cùng những thông tin liên quan. Quý khách có nhu cầu về dịch vụ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Minh Long Legal 03 7777 3369 hoặc minhlonglegal@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất!

Gọi điện thoại
03.7777.3369
Chat Zalo