Dịch Vụ

Cấp GCN Cơ Sở Đủ Điều Kiện ATTP - Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ Ăn Uống

Giấy phép an toàn thực phẩm là một loại chứng từ rất quan trọng đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm. Trong bài viết này, Minh Long Legal giới thiệu đến Quý Khách hàng gói dịch vụ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.