Dịch Vụ

Cấp GCN Đủ Điều Kiện ATTP - Thực Phẩm Do Bộ Công Thương Quản Lý

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là một trong những giấy tờ quan trọng đối với cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Quý Khách hàng lưu ý: Thực phẩm được quản lý bởi các Bộ ngành khác nhau như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ công thương.