Hãy để đội ngũ của Minh Long Legal hỗ trợ bạn!

Điều Kiện Rút BHXH Một Lần Năm 2023

Tác giả: Luật gia Nguyễn Thị Minh Liên

Người lao động muốn rút BHXH một lần năm 2023 thì cần điều kiện gì? Mức hưởng BHXH một lần năm 2023 được tính như thế nào?

Điều Kiện Rút BHXH Một Lần Năm 2023

1) Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Liên quan đến vấn đề này, Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014 quy định về các trường hợp được nhận bảo hiểm xã một lần, như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1.Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.”

Căn cứ quy định trên, người lao động muốn rút bảo hiểm xã hội một lần đáp ứng các điều kiện sau:

– Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc chưa đủ 15 năm đóng BHXH đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phương, thị trấn và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

– Ra nước ngoài định cư.

– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

– Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

2) Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội,  mỗi năm được tính như sau

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014.

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

– Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

* Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được hướng dẫn tại Điều 62 và Điều 63 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Mức bình quân tiền lương =  Số tháng đóng bảo hiểm xã hội x (Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội x Mức điều chỉnh hằng năm) / Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động đóng BHXH bắt buộc được quy định tại Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH (áp dụng từ 01/01/2023) như sau:


Trên đây là nội dung tư vấn của Minh Long Legal về “Điều Kiện Rút BHXH Một Lần Năm 2023 cùng những thông tin liên quan. Quý khách có nhu cầu về dịch vụ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Minh Long Legal 03 7777 3369 hoặc minhlonglegal@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất!

Gọi điện thoại
03.7777.3369
Chat Zalo