Hãy để đội ngũ Chuyên viên pháp lý uy tín, chuyên nghiệp của Minh Long Legal hỗ trợ bạn!

11 Lĩnh Vực Người Khi Thôi Giữ Chức Vụ Không Được Thành Lập DN

Tác giả: Luật gia Nguyễn Thị Minh Liên

Các Lĩnh Vực Người Có Chức Vụ Không Được Thành Lập Doanh Nghiệp

Ngày 03/10/2022, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 60/2022/TT-BTC quy định danh mục lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ không được thành lập, điều hành doanh nghiệp.

Theo đó, các lĩnh vực người có chức vụ không được thành lập doanh nghiệp  thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi giữ chức vụ bao gồm:

– Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán.

– Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

– Quản lý nhà nước về bảo hiểm.

– Quản lý nhà nước về hải quan.

– Quản lý nhà nước về giá.

– Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

– Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.

– Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.

– Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài.

– Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước.

– Quản lý nhà nước về tài sản công.

Thông tư 60/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/11/2022.


Quý khách có nhu cầu về dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với Minh Long Legal ☎ 03 7777 3369 hoặc ✉ minhlonglegal@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất!

Gọi điện thoại
03.7777.3369
Chat Zalo