Hãy để đội ngũ của Minh Long Legal hỗ trợ bạn!

Nghỉ Trước Sinh Quá 2 Tháng Có Được Hưởng Chế Độ Thai Sản Không?

Tác giả: Luật gia Nguyễn Thị Minh Liên

Tôi đã tham gia bảo hiểm từ năm 2019, hiện tại tôi đang mang thai, dự sinh vào ngày 20/1/2023. Tuy nhiên, ngày 10/11/2022 tôi đã bắt đầu xin nghỉ thai sản. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu có thì mức hưởng sẽ là bao nhiêu?

Nghỉ trước sinh quá 2 tháng có được hưởng chế độ thai sản không?

Về nội dung này, Minh Long Legal tư vấn như sau:

Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con
1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

Căn cứ quy định trên, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con là 6 tháng trước và sau sinh. Trong đó, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước sinh không quá 2 tháng.

Theo hướng dẫn tại Công văn 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013, thời gian tính hưởng như sinh con như sau:

“Thời gian tính hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con được tính kể từ ngày lao động nữ thực tế nghỉ việc để sinh con theo quy định của Bộ luật Lao động. Trường hợp nghỉ việc trước khi sinh con hơn 02 tháng thì được tính từ thời điểm đủ 02 tháng trước khi sinh con. Trường hợp sinh con sau khi lao động nữ đã nghỉ việc chấm dứt quan hệ lao động thì thời gian tính hưởng kể từ ngày sinh con.

Ví dụ 4: Chị D nghỉ việc trước khi sinh con từ ngày 01/5/2013, ngày 15/7/2013 chị D sinh 01 con, theo quy định của Bộ luật Lao động thì thời gian hưởng chế độ thai sản của chị D được tính từ ngày 16/5/2013 đến hết ngày 15/11/2013 (06 tháng).”

Như vậy, trường hợp lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con hơn 2 tháng thì nếu đủ điều kiện, vẫn được hưởng chế độ thai sản, tính từ thời điểm đủ 2 tháng trước khi sinh con.

Số tháng lao động nữ nghỉ quá sẽ được tính là không lương hoặc theo thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động, còn thời điểm để tính hưởng chế độ thai sản là không quá 2 tháng.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con

Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1.Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2.Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Căn cứ quy định trên, điều kiện để lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

* Lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không?

Khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

Như vậy, đối với trường hợp lao động nữ khi mang thai mà phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh thì điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ này là:

– Đã tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên; và

– Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Do đó, đối với trường hợp trên, lao động nữ không cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước sinh mà chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 3 tháng trong vòng 12 tháng trước sinh.

Xem thêm: VIDEO – Nghỉ Thai Sản Quá 2 Tháng Trước Sinh Có Được Hưởng Chế Độ Thai Sản Không?


Trên đây là nội dung tư vấn của Minh Long Legal về “Nghỉ trước sinh quá 2 tháng có được hưởng chế độ thai sản không?” cùng những thông tin liên quan. Quý khách có nhu cầu về dịch vụ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Minh Long Legal 03 7777 3369 hoặc minhlonglegal@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất!

Gọi điện thoại
03.7777.3369
Chat Zalo