Hãy để đội ngũ của Minh Long Legal hỗ trợ bạn!

Những Loại Thuế Doanh Nghiệp Phải Khai, Nộp Trong Đầu Năm 2023

luật minh long legalTác giả: Luật gia Nguyễn Minh Long

Doanh nghiệp A hỏi rằng trong đầu năm 2023 này cần khai nộp những loại thuế nào và thời hạn khai nộp những loại thuế đó. Minh Long Legal sẽ giải đáp thông tin về các loại thuế phải khai nộp trong đầu năm 2023 và thời hạn khai nộp những loại thuế này trong bài viết sau.

I. Nộp hồ sơ khai thuế Quý 4 năm 2023:

Thời hạn báo cáo thuế Quý 4 năm 2023

1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp tiền thuế GTGT như sau:

– Trường hợp khai thuế theo tháng: đối với kỳ tính thuế tháng 12/2022, chậm nhất là ngày 27/01/2023.

– Trường hợp khai thuế theo quý: đối với kỳ tính thuế quý 4/2022, chậm nhất là ngày 31/01/2023.

2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công:

Tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có phát sinh khẩu trừ thuế thì thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế TNCN như sau:

– Trường hợp khai thuế theo tháng: đối với kỳ tính thuế tháng 12/2022, chậm nhất là ngày 27/01/2023.

– Trường hợp khai thuế theo quý: đối với kỳ khai thuế quý 4/2022, chậm nhất là ngày 31/01/2023.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 4/2022 là ngày 30/01/2023.

Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ sau ngày 30/01/2023 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

4. Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên:

Tổ chức, doanh nghiệp có kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên) thì thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 12/2022 chậm nhất là ngày 27/01/2023.


II. Nộp hồ sơ khai Lệ phí môn bài năm 2023; Quyết toán thuế, Báo cáo tài chính năm 2022 và nộp tiền thuế theo quyết toán:

Thời hạn khai Lệ phí môn bài 2023; Quyết toán thuế, Báo cáo tài chính 2022

1. Lệ phí môn bài năm 2023:

Trong năm 2022, tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, hoặc có thay đổi về vốn thì thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 30/01/2023.

Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.”

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023.

Mức thu lệ phí môn bài năm 2023

Đối tượngMức thu lệ phí môn bài
Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng3.000.000 đồng/năm
Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh1.000.000 đồng/năm

2. Thuế TNDN:

Tổ chức, doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính và số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán (nếu có) chậm nhất ngày 31/3/2023;

3. Thuế TNCN:

Tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công (không phân biệt có phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế TNCN) có trách nhiệm nộp tờ khai quyết toán thuế và số thuế TNCN còn phải nộp theo quyết toán (nếu có) chậm nhất ngày 31/3/2023.

4. Thuế tài nguyên:

Tổ chức, doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế và nộp thuế theo chênh lệch giữa số thuế tài nguyên phải nộp theo quyết toán và đã kê khai (nếu có) chậm nhất ngày 31/3/2023.


III. Quy định phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế và hành vi chậm nộp tiền thuế:

1. Đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế (theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP):

– Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ).

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.

– Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

+ Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuê hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

2. Đối với hành vi chậm nộp tiền thuế (theo Luật quản lý thuế 2019):

Tổ chức, doanh nghiệp chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0.03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Để đảm bảo việc kê khai, nộp thuế đúng thời hạn quy định, Minh Long Legal khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp cần chủ động kê khai thuế và nộp ngân sách nhà nước từ đầu tháng 01/2023 đến trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.


Trên đây là nội dung tư vấn của Minh Long Legal về “Những Loại Thuế Doanh Nghiệp Phải Khai Trong Đầu Năm 2023” cùng những thông tin liên quan. Quý khách có nhu cầu về dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với Minh Long Legal 03 7777 3369 hoặc minhlonglegal@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất!

Gọi điện thoại
03.7777.3369
Chat Zalo