Hãy để đội ngũ của Minh Long Legal hỗ trợ bạn!

Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Có Phải Thông Báo Bằng Văn Bản?

luật minh long legalTác giả: Luật gia Nguyễn Thị Minh Liên

Xin hỏi Minh Long Legal: Khi hết thời hạn hợp đồng, công ty chúng tôi muốn chấm dứt và không ký tiếp hợp đồng với người lao động thì có phải làm thông báo chấm dứt hợp đồng lao động không. Xin cảm ơn!

Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động bằng văn bản

Về nội dung này, MINH LONG LEGAL tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Lao Động 2019 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động sau đây:

“Điều 34. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

5. Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.

9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật này.

10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật này.

11. Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật này.

12. Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

13. Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.”

Căn cứ quy định trên, hết hạn hợp đồng lao động là một trong những căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động.

Do đó, khi hợp đồng hết hạn, công ty bạn muốn chấm dứt với người lao động và không tiếp tục tái ký là hoàn toàn phù hợp quy định pháp luật. Tuy nhiên cần lưu ý quy định về việc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 45 Bộ luật lao động 2019 như sau:

“Điều 45. Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

1. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật này.

2. Trường hợp người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động tính từ thời điểm có thông báo chấm dứt hoạt động.

Trường hợp người sử dụng lao động không phải là cá nhân bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Bộ luật này thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động tính từ ngày ra thông báo.”

Căn cứ quy định trên, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật lao động 2019 (trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34).

Như vậy, khi hết thời hạn hợp đồng, công ty bạn muốn chấm dứt và không ký tiếp hợp đồng với người lao động thì công ty bạn vẫn phải có trách nhiệm thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, để cho người lao động biết về việc hợp đồng hết hạn.


Trên đây là nội dung tư vấn của Minh Long Legal về “Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Có Phải Thông Báo Bằng Văn Bản?” cùng những thông tin liên quan. Quý khách có nhu cầu về dịch vụ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Minh Long Legal 03 7777 3369 hoặc minhlonglegal@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất!

Gọi điện thoại
03.7777.3369
Chat Zalo