Hãy để đội ngũ của Minh Long Legal hỗ trợ bạn!

Thủ Tục Tạm Ngừng Kinh Doanh Năm 2023

“Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh. Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. (Căn cứ Khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh

Khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

“1. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.”

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh là 01 năm, khi hết thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có quyền được tiếp tục tạm ngừng kinh doanh khi có nhu cầu. Điều kiện bắt buộc khi tạm ngừng kinh doanh là phải thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Lưu ý: Doanh nghiệp không bị hạn chế số lần tạm ngừng kinh doanh, tuy nhiên thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần không được quá 01 năm.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

 • Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh
  – Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh;
  – Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của HĐTV đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, của HĐQT đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên.
  – Văn bản uỷ quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục;
  – Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
 • Nơi nộp hồ sơ:
  Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính
 • Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh

Những lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh

 • Hoàn thành các nghĩa vụ: Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
 • Sử dụng hóa đơn: Doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.
  [Theo quy định, trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn có mã theo từng lần phát sinh.]
 • Nghĩa vụ khai, nộp thuế: Doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Tiếp tục kinh doanh trở lại trước khi hết thời hạn tạm ngừng

Doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động nhưng cần đăng ký hoạt động kinh doanh trở lại trước khi hết thời hạn tạm ngừng vì một số lý do sau đây: Cần ký kết hợp đồng kinh doanh mới, có cơ hội đầu tư mới, cần thanh lý một số tài sản doanh nghiệp…

Doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký thì không phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh và phải thực hiện đầy đủ các quy định về thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

 

Với mức giá dịch vụ cạnh tranh, Minh Long Legal hy vọng được cộng tác với doanh nghiệp trong thời gian tới.


Quý khách có nhu cầu về dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với Minh Long Legal ☎ 03 7777 3369 hoặc ✉ minhlonglegal@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất!

Gọi điện thoại
03.7777.3369
Chat Zalo