Hãy để đội ngũ của Minh Long Legal hỗ trợ bạn!

Thuế TNCN Khi Chuyển Lợi Nhuận Ra Nước Ngoài

Tác giả: Luật gia Nguyễn Thị Minh Liên

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân không cư trú, khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thì có chịu thuế thu nhập cá nhân hay không, việc kê khai thuế này thực hiện như thế nào?

Thuế TNCN Khi Chuyển Lợi Nhuận Ra Nước Ngoài

Về nội dung này, Minh Long Legal tư vấn như sau:

Việc thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được thực hiện theo Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư do Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, nguyên tắc khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật liên quan đến thu nhập hình thành nên khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư nước ngoài chuyển ra nước ngoài.

Trường hợp này của bạn không rõ là doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, do một cá nhân làm chủ sở hữu hay do nhiều cá nhân, tổ chức sở hữu vốn.

Trường hợp 1: Doanh nghiệp FDI là công ty một thành viên

Lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH MTV sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”

Trường hợp 2: Doanh nghiệp FDI là công ty nhiều thành viên/cổ đông.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty chia lợi nhuận cho nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân không cư trú thì phải phải khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn theo thuế suất 5% trên lợi nhuận được chia theo quy định tại Điều 19 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“Điều 19. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng thu nhập tính thuế mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân (×) với thuế suất 5%.”


Trên đây là nội dung tư vấn của Minh Long Legal về “Thuế TNCN Khi Chuyển Lợi Nhuận Ra Nước Ngoài cùng những thông tin liên quan. Quý khách có nhu cầu về dịch vụ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Minh Long Legal 03 7777 3369 hoặc minhlonglegal@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất!

Gọi điện thoại
03.7777.3369
Chat Zalo