Hãy để đội ngũ của Minh Long Legal hỗ trợ bạn!

Quy Định Về Vốn Chủ Sở Hữu Dùng Để Cho Vay Của Ngân Hàng VDB

Tác giả: Luật gia Nguyễn Thị Minh Liên

Vốn Chủ Sở Hữu Dùng Để Cho Vay Ngân hàng VDB

Ngày 30/6/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 07/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 07/2019/TT-NHNN quy định về giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Theo đó:

Vốn chủ sở hữu được sử dụng để cho vay là vốn chủ sở hữu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NH VDB) theo quy định về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với NH VDB, trừ các khoản sau:

– Giá trị còn lại của TSCĐ (bằng nguyên giá TSCĐ trừ đi khấu hao lũy kế) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang theo mức thực tế nhưng không vượt quá 25% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của NH VDB;

–  Số vốn điều lệ thực tế đã sử dụng để góp vốn điều lệ của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam;

– Quỹ dự phòng tài chính.

Ngoài ra, NH VDB phải duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay tối đa là 95%.

Xem chi tiết tại Thông tư 07/2022/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 15/08/2022).


Quý khách có nhu cầu về dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với Minh Long Legal ☎ 03 7777 3369 hoặc ✉ minhlonglegal@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất!

Gọi điện thoại
03.7777.3369
Chat Zalo